O nás

Proč kandidujeme společně – spolupracujeme na komunální úrovni dlouhodobě a v současném volebním období jsme koaličními partnery. Připadá nám proto nám připadá přirozené jít do volebního klání společně a transparentně, se společným programem. Chceme být silným uskupením se zcela srozumitelným a konzistentním programem pro další volební období. Jsme klidná síla bez nesplnitelných slibů, ale zajišťující trvalý a udržitelný růst města.

TOP 09 je politickou stranou, která se hlásí ke konzervativním evropským hodnotám a v Hostivici chce být alternativou pro všechny slušné a racionálně smýšlející lidi, kteří usilují o moderní a otevřené město. V zastupitelstvu působíme od roku 2010, máme zkušenosti jak s prací v radě města, tak v různých výborech a komisích. Blízká je nám oblast vzdělávání, kultury a spolkového života. Nechceme být populární za každou cenu a už vůbec ne za cenu nereálných volebních slibů. Jsme připraveni otevřeně pojmenovávat i nepříjemné problémy a nabízet jejich řešení. Velký důraz jsme vždy kladli na vyrovnané hospodaření a zdravé městské finance.

H2006 je sdružením občanů zajímajících se o dění v našem městě. Dlouhodobě máme zájem toto dění aktivně ovlivňovat. Vznikli jsme v roce 2002 pod značkou H2006 a od té doby se úspěšně podílíme na řízení města buď v koalici nebo v opozici. Měli jsme již starostu, dvě volební období místostarostu, členy městské rady a několik zastupitelů města. Vždy máme členy v odborných komisích zřízených městem. Jsme zcela konzistentní ve svých představách, kam chceme, aby se město ubíralo a kam ho chceme vést, pro co chceme pracovat a co podporujeme. Jsme schopni dělat úspěšné koalice pro prosazování našich cílů ve vedení města.